neděle 27. září 2015

proč je příjemné organismu prospěšné a nepříjemné tělu škodlivé?

- tuto otázku vznesl W. James vůči epifenomenalismu: je-li vědomí kauzálně impotentní, mohlo by to být naopak

- možná jen vědomí přijímá interpretace, plánování nevědomého mozku, a tyto interpretace mu zkreslí neutrální quale a jeho intenzitu buď do minusu nebo plusu

- vědomí je možná jen odpad paralelně pracujícího mozku, nedokáže pracovat obvykle paralelně, maximálně přeskakuje (multitasking) nebo je diskontinuální...systematizující potřeba celého mozku však vede k tomu, že i jisté neužitečné jednoty a integrace vznikají v rámci impotentního vědomí

- nespotřebovává však vědomí moc energie, takže musí být adaptivní? energii spotřebovává mozek a jeho nevědomá činnost, vědomí možná spotřebovává energie málo...a i kdyby ji spotřebovávalo hodně, může to být vedlejší, neužitečný, avšak fyziologicky nutný produkt mozku, a i když je energeticky náročné, je stejně výhodnější mít mozek a s ním i "nutné zlo" vědomí

- možná se James mýlil a mnohdy nám škodlivé činnosti přinášejí příjemná qualia, např. drogy či kouření, alkohol...namítám však, že i ona krátkodobě tělu prospívají (nabuzenost, uklidnění,...), a proto jsou vnímána jako příjemná

- možná jsou qualia jen ZJEDNODUŠENÍM dat z jejich neurálních korelátů a obecně z nevědomých výpočetních činností mozku

- proč dochází k zjednodušení? třeba je vědomí jen odpadní produkt mozku, a jelikož je činnost mozku vysoce integrovaná, zcela nahodile přenáší svou jistou integritu i do vědomí

- proč by mohla být qualia dále zjednodušením? kvůli komunikaci, jazyku

- proč by mohlo být vědomí jen lineární a sériové (jeden proud, tok informací/dat, jedna scéna), když mozek je masivně paralelní?

neurovědec Gerald Edelman uvádí, že kvůli tomu, aby byly dokončeny jednotlivé motorické plány (série pohybových úkonů, jejich posloupnost, kontinuita) a aby nedošlo k nesprávným asociacím, špatně vzniklým ne-smyslům, významům

avšak mozek funguje paralelně a zvládá to, proč by to nezvládlo i vědomí? možná proto, že jazyk, komunikace je sériový, lineárání...

avšak u posedlých dívek (exorcismus) víme, že hlasivky jsou párový orgán a ony mohou současně mluvit dvěma jazyky o různých intenzitách, zabarveních a s různými významy, dokonce v různých světových jazycích (němčina a současně hebrejština)

také víme, že i naše komunikace má paralelně více významů: Jírovský dal dobrý příklad: něco sděluji druhému, svým tónem hlasu však třetí osobě naznačuji, že mu lžu...

přesto však integrace, jednota, jednoduchost je zřejmě pro mozek ve vědomí nejefektivnější, protože stojí nejméně energie: nevědomé mozkové pochody nejdříve paralelně zpracují hodně dat, do vědomí však předpřipraví jejich sjednocenou integraci plus zahrnou možné problémy, konflikty, víceznačnosti a nejasnosti k tomu, aby to vědomí dořešilo....to už však není samozřejmě epifenomenalismus
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!