středa 23. prosince 2015

23.12.

Ramana Maharši však říká, že v největší hloubce jakýsi Zdroj, kterým jsem já a zároveň je to cosi většího, přece jen je...každopádně, pak je organismus už tak vyklidněný, že už je mu to asi jedno...

rozumím, proč Star Wars mluví o SÍLE a Schopenhauer o VŮLI, Nietzsche o VŮLI K MOCI: je v nás mnoho volních aktů, které jsou jakýmisi napětími, stlačeními, staženími, pohyby, proudy, vzruchy, impulzy v těle, v různých částech těla, procházející tělem...

že by za vibracemi ve středu hrudi a v mimických svalech při pomyšlení na JÁ - ať verbální nebo jen nonverbální myšlenka JÁ, a za pohyby, vzruchy, proudy těla bylo skryté nějaké JÁ? Ramana Maharši myslí, že ano...Mně se zatím zdá, že ne...

Sujiva je pozoruhodně rozporný: tvrdí, že žádné JÁ vůbec není, současně chce soucit, zničit utrpení a chce nirvánu - jenomže soucit není komu dát a ani od koho, utrpením nikdo netrpí a nemůže být tedy nikomu pomoženo, nirvána jako trvalý stav existuje, ale nikdo ho nemá..

zřejmě osvícený kamarád Roman i Ivan Bumba se pozoruhodně shodují i ve formulaci: při větší meditaci se "pozorovatel vytrácí"...

pozoruj při meditaci všechno své napětí a snahy a tlaky nemyslet a vůbec nezasahuj, jen pozoruj, registruj, zaznamenávej: ani nepříjmej, ani neodmítej, jen pozoruj...buď vědomím, které je širší než myšlenky a otevřené pro jakoukoliv myšlenku, touhu, chtění a přání

nečistotou tvé mysli je jen tato tvá momentální myšlenka/chtění - odstraň ji, a jsi ihned čistý, tvá mysl sama o sobě je čisťoučká a vždy mladá a svěží...jaký to rozdíl od psychoanalýzy, která tvrdí, že k tvému očištění je třeba mnoha let psychoanalytických sezení (totéž za mnoho let a velké peníze slibuje scientologie)

při meditaci dochází k větší integraci, jednotě, sjednocení, zpomalení, klidu, stabilitě, statičnosti - odtuď možná iluze, že existuje JÁ jakožto trvalý jednotný vědomý pozorovatel/svědek

Chovej se jako Buddha a stanes se Buddhou...stačí se jen dívat lidem při rozhovoru do očí, být otevřený, milý a smát se...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!