středa 18. listopadu 2015

jak chápat buddhismus?

jak chápat buddhismus?

který říká, že je utrpení, ale není žádné já...

mohou se objevit myšlenky, že je něco nežádoucí + se mohou objevovat nějaké nepříjemné stavy

ale pokud neexistuje trvalý prožívající subjekt, který by je měl, tak to nevadí: jsou zde stavy bolesti, ale nikdo jimi netrpí

ty stavy bolesti nemají trvalý prožívající podklad, který by je měl či prožíval/zažíval, takže se jen objeví a zase zmizí...a pak se v neosobním těle objeví zase jiné neosobní stavy...ale je to docela jedno, protože v těle nikdo není...žádná osoba...

v tělech samozřejmě je tendence prospívat, zachovávat se, přežívat...

ale vnímám nás jenom jako neosobní stroje, takto k přežívání a zachovávání nastavené - není v nás duch, duše, osoba, osobnost...

je zde nějaký myslitel, který myšlenky vnímá či myslí?

nikdo, jen se po řadě objevují myšlenky

ty myšlenky jsou produkovány mozkem, což zase není žádná jednota, ale paralelně pracující stroj, proud neosobních procesů a stavů

mozek vytváří jistý systém svých přesvědčení a vět, jistý řád...proto iluze, že zde je jejich myslitel či autor...iluze jednoty...

v sobě nenacházím žádné trvalé já

a ani neurovědci nenacházejí v mozku žádné trvalé centrum či trvalou síť jáství...

žádný neurovědec co znám nevěřím v trvalé já, každý mluví jen o vědomí, které není věcí, ale jen procesem, neustálou změnou stavů

myšlenky se jen odehrávají

nepotřebují trvale, kontinuálně existujícího vnímatele

jsou bezprostředně uchopovány neosobními procesy vnímání, uvědomování

určitě jsou metody na eliminaci negativních stavů a myšlenek


pokud však neexistuje žádné já, smysl tyto metody nemají


ale když tyto metody bude určité tělo provozovat, bude v něm pak méně negativních myšlenek a toto tělo bude více prospívat

smysl to však nemá, protože v těle nikdo není

ale jelikož si nemůžeme být jistí, že žádné já opravdu není, nic neztratíme tím, když se budeme snažit negativní věci odstraňovat


pokud já není, je stejně je všechno jedno/lhostejné


ale pro případ, že by nějaké já přece jen bylo, je dobré zkusit se snažit mu pomoci!

mindfulness pojatá čistě vědecky a oproštěná od buddhismu mi přijde být skvělou věcí...


jde o meditaci vnímavosti, bdělosti, bdělé všímavosti

ani Harris samozřejmě nakonec nedává smysl, není-li já, jak tvrdí: když není já, je zbytečné meditovat, což ale doporučuje


ale nikdo jistě neví, že já skutečně není

proto meditujeme pro případ, kdyby náhodou bylo...

meditace je účinná a prospívá organismu

ale je to jedno, protože není žádné já

organismus je jen neosobní bezduchý robot

korodujícímu zábradlí také prospěješ tím, když ho natřeš...ale v zábradlí není nikdo, kdo by ti za to poděkoval (či mohl poděkovat) či z toho něco měl


organismus je jen nastaven prospívat...jako když káču natočíš, a ona se pak mechanicky sama točí...

když toto uslyšíš, možná se v organismu objevily patrně nějaké pocity údivu, zaleknutí + nějaké tomu odpovídající myšlenky, třeba JE TO HRŮZA, JE TO DOBŘE, JE TO DIVNÉ, NENÍ TO PRAVDA...atd...

důležité je toto: organismus není subjekt, není to jednota, je to proud neustále se měnících stavů...není to tak, že by byl teď organismus jako celek zhrozen/udiven a jeho zrození/udivení kontinuálně pokračovalo, ale spíše se objevil neosobní krátkodobý pomíjivý stav zhrození/údivu, který je velmi rychle vystřídán dalším a zas dalším a jiným stavem...

proč tomu tak je? evoluce...

roboti, kteří se nesnažili, nepřežili

proč je tu evoluce? protože se skládá hmota...proč se skládá hmota?...je to její přirozenost...nemusí to mít žádný další či vnější důvod...

a nebo může: třeba to udělal Bůh...a ten se dívá na nás, bezduché roboty, kteří nejsme...


tomuto vědomí není přístupná většina výpočetních procesů, které ho zakládají

myšlenky přicházejí samy od sebe

každopádně většina toho, co je zde produkováno, pochází z paměti - jde o kombinatoriku přečteného a z přečteného potom tedy kombinatoricky poskládaného


mé vědomí vůbec neví, jak se toto děje

mám v mysli vždy jen toto slovo, nic víc

je to vodopád slov

vůbec nevím, odkud se slova berou

ale předpokládám, že je produkuje mozek z přečteného + něco málo z předešlé zkušenosti

víc je tam rozhodně jenom vyčteného....

tak je to myslím u každého...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!