úterý 17. listopadu 2015

NESMYSLNOST INDICKÉ TŘETÍ A ČTVRTÉ MOŽNOSTI - NESPRÁVNOST BUDDHISTICKÉHO A HINDUISTICKÉHO TETRALEMMATU

NESMYSLNOST INDICKÉ TŘETÍ A ČTVRTÉ MOŽNOSTI - NESPRÁVNOST BUDDHISTICKÉHO A HINDUISTICKÉHO TETRALEMMATU

buddhisté i hinduisté kromě dvou jasně existujících logických možností existence něčeho:

a) je

b) není

uznávají ještě tyto dvě zbývající možnosti:

c) je i není současně

d) ani je, ani není

dle mého soudu jsou tyto dvě poslední možnosti nesmyslné...

já je nedokážu myslet, vy snad ano?

pokud odpovíte, že ano, myslím, že je myslíte nepřesně, asi takto:

možnost c) "existuje a neexistuje" - dokážu to myslet tak, že to existuje v jednom ohledu a neexistuje zase v jiném ohledu (což pak ale není žádný spor ani žádná třetí možnost!)...

možnost d) "ani existuje, ani neexistuje" - znamená to, že pojem dané věci/entity je vnitřně rozporný, takže se ani dobře nedá říci, že neexistuje, protože ho přesně nelze konzistentně vůbec myslet!...

další interpretace čtvrté možnosti: pojem dané věci se nehodí pro daný diskurz, např. přítomnost Panny Marie v pornu...jde o pojem věci, který je tak totálně mimo, že v dané rovině/úrovni nedává smysl uvažovat ani o jeho neexistenci, natožpak o jeho existenci - ale to opět není žádná čtvrtá logická možnost, jen pseudo-možnost...

další interpretace čtvrté možnosti: zjistíme, že rovina/úroveň pravdy/reality, na které mělo smysl o existenci či neexistenci daného objektu uvažovat, je sama klamná, neexistující

opět nejde o žádnou skutečnou logickou možnost!

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!