sobota 28. listopadu 2015

osvícení v procentech!

osvícení v procentech!

jsem si stále více jistý, že osvícení je jistý mimořádný stav, který a) má různé druhy, typy b) různou délku trvání - od záblesků, přes vhledy, hlubší vhledy, přechodné osvícení, téměř trvalé až po trvalé, nevratné osvícení c) různé stupně, hloubku, výšku - nejlépe to hodnotit skrze procenta nebo třeba škálu bodů od 0 do 1000 d) jak řekl dobře kamarád Honza, i osvícený člověk může být amorální, např. Osho - osvícení nemění celou osobnost, mnoho negativního může zůstat, obzvláště byl-li člověk předtím zlý: morální čistota není (bohužel či bohudík) nezbytnou podmínkou osvícení...osvícenému mohou zůstat i jeho omezené předsudky, jen je snad už nebere tolik vážně...Osvícený je stále chybujícím a omezeným člověkem...Ale jistě hlubší osvícení může očistit člověka více od chtivosti a nenávisti než osvícení méně hluboké...

řečeno ostřeji: stupeň osvícení lze hodnotit procenty...Má procenta zde jsou však nepřesná proto, že dotyčné osoby příliš dobře neznám, NIKOLIV proto, že by stupeň/míra/kvantita osvícení nešla procenty měřit!

Jednou věda bude myslím osvícení kvantifikovat...A bude to ve stále větší míře důležité, protože jde o stupeň rozvoje individuálního mozku, který je mimořádně důležitý a fascinující...!

těším se na přesně sestavené dotazníky v kvantitativním výzkumu, přesně mířené výzkumné otázky rozhovorů v kvalitativním výzkumu hodnotícím, nakolik je dotyčný člověk osvícený...a jaký druh/typ osvícení má!..a zda jde o něco pravděpodobně přechodného či ne...a zda by si měl dávat na něco pozor, aby tento stav nepominul: např. na příliš mnoho přemýšlení, na uctívání od druhých, které by v něm mohlo vzbudit samolibost, obdiv uctívačů či ctitelek vzbuzující sexuální touhu, přítomnost peněz vzbuzující touhu po penězích, chamtivost, lakotu apod....

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!