pátek 20. listopadu 2015

MÉ POZNÁNÍ/OMEZENÁ ZKUŠENOST, ŽE JÁ NENÍ

MÉ POZNÁNÍ/OMEZENÁ ZKUŠENOST, ŽE JÁ NENÍ

a uviděl si to, že já, za které ses považoval, jsou jen myšlenky, které se vynořují a mizí a za nimi nic není, že?

já jsou jen tyto myšlenky a pocity s já spojené: samolibost, vina, stud, hrdost, hanba + obranné a útočné reakce ega

a asi tě totálně dostalo, že už tam nic víc není, jen tento proud, jen tato změna, jen tyto myšlenky, holé banální myšlenky - a nic víc, že?

jen ty myšlenky a vjemy a pocity, které jsou tu PRÁVĚ TEĎ - a je jich tu vždy jen několik málo a jsou obsahově chudé, jen dvě tři, že?

jakoby tu najednou pak bylo velké ticho, velká pustina, velká prázdnota, že?

pustina dvou či tří myšlenek a vjemů a pocitů

v každém chvíli jen jedno z toho, rychle to přeskakuje z vjemu na další myšlenku a další pocit

myšlenky jsou jakoby říkány vnitřním tichým hlasem, který má jakoby tvůj hlas, a děje se to samo, samospádem, přirozeně, jednoduše, pořád, pořád, pořád...vůbec nevíme jak...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!