středa 18. listopadu 2015

K PROJEVU PREZIDENTA ZEMANA: MAJÍ INTELEKTUÁLOVÉ A POLITICI VLÁDNOUT?

MAJÍ INTELEKTUÁLOVÉ A POLITICI VLÁDNOUT?

k projevu pana prezidenta naší republiky:


https://www.youtube.com/watch?v=lm-ggnTQVQo

Zde náš pan prezident Miloš Zeman v první části VELMI PŘESNĚ A JASNĚ vyjádřil mé mínění:

měla by zde být demokracie, tedy vláda LIDU, OBČANŮ naší republiky, nikoliv vláda některých elit, které se snaží manipulovat s masami a veřejné mínění svévolně vytvářet, produkovat...

politikové by měli pečlivě sledovat výsledky průzkumů veřejného mínění k důležitým otázkám a dělat to, co chtějí jejich voliči

nejsou tu od toho, aby nás vychovávali či nám rozkazovali a kralovali nám

sleduji v politice už od Voltaira a dříve masivní proud intelektuálů, kteří vidí lidi jako nekultivované děti, které je třeba vychovat, osvítit - tedy udělat z nich malé kopie jich samotných...

intelektuálové jsou totiž velmi často samolibí, ješitní a arogantní: myslí si, že jsou chytřejší/inteligentnější/rozumnější než většina a mají právo jí říkat, co má dělat a chtějí jí vládnout, rozhodovat za ní...

lidem je třeba poskytnout vzdělání, informace - ale to už dnešní čeští občané mají: nechť tedy rozhodují sami...nedělejme to za ně...

intelektuálové často lžou, že požadují demokracii, ve skutečnosti požadují intelektuálokracii...

možná může být individuální intelektuál v mnoha věcech chytřejší než individuální sedlák, ale jednak může být v praktickém rozumu/rozvažování hloupější, a i kdyby nebyl, nevidím důvod, proč by byla skupina intelektuálů chytřejší než většina: i intelektuálové - často nevědomky, ale často i vědomě - sledují hlavně vlastní sobecké zájmy, střeží si hlavně vlastní privilegia a sociální status a moc, které chtějí stabilizovat a zvýšit/zvětšit...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!