neděle 29. listopadu 2015

k osvícení

transkraniální magnetickou stimulací (TMS) už z vás nyní na půl hodiny udělají psychopata, možná jednou osvíceného na den či na celý život...případně chemicky zřejmě půjde časem osvícení také vyrobit...malou nápodobou mohou být dnešní psychowalkmany...

analýza řečových výpovědí mystiků, kvantitativní i kvalitativní...analýza struktury jejich systémů, sítí přesvědčení, asociací, vět, nejlépe počítačová analýza, bude jednou nápomocna k měření stupně osvícení toho kterého z nich...

jednoduše trpět nechceme...Osvícení je možná jen vyhasnutí naší touhy netrpět. A osvícený díky tomu trpí už jen z nadhledu, jinak...

to, že něco chceme, nám způsobuje utrpení...konec chtění je koncem utrpení a spočinutím v přítomnosti

Zbavení se touhy je nezbytným prostředkem k osvobození, bez něj jsme zapleteni v námi nezvolených touhách. A dále, i potom, co si touhy svobodně mohu volit, nesmím žádné z nich propadnout, musím si zachovat nadhled, nebo mi bude způsobovat utrpení i ta nová touha, které jsem propadl, ačkoliv byla mnou nejprve svobodně zvolena.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!