čtvrtek 26. listopadu 2015

KONFLIKT A CO K NĚMU

KONFLIKT A CO K NĚMU

je důležité přemýšlet o konfliktu

konflikty jsou zde pořád, konflikty nás zasahuji, zraňují, jsme z nich potom celí úplně hotoví...zničení...vykolejení, otřesení, celí opaření, zakřiknutí, zaskočení...

co je vlastně podstatou konfliktu?

ty stojíš PROTI mně

vnímám to tak, že jsi kdosi vnější, cizí, jiný, nepřátelský a teď jsi proti mně

je zde obrovské odcizení

ty, s celou svou velikostí, s celou svou ne-přátelskou silou, kterou nemám pod kontrolou, která mě může zranit, zničit, poškodit, zdeptat, vykolejit, poškodit...

...tak právě ty jsi teď vstoupil ke mně, do mého prostoru, tak blízko ke mně...

vnímám tě velmi intenzivně a chvěju se, třesu se, točí se mi hlava...cítím slabost ve svalech, nohou, pažích, otupělost v hlavě, bušení srdce v hrudi...

takže se BOJÍM

ano, je zde strach - to je důležité

a je zde mobilizace, zburcování mého těla

moje tělo se vybičuje k obraně, chce tě předejít, přebít, svou veškerou sílu použít na tvé zneškodnění

je zde tedy nenávist, nenávist vůči tobě

je zde napětí, rychlá dravá energie, stažení celého mého organismu proti tobě

je zde pocit, že jsem v právu

je zde pocit nespravedlnosti a potřeba spravedlnost znovu vybudovat

je zde pocit křivdy: jak se jen tohle mohlo stát? jak jen svět může být takhle tvrdý, drsný, zlý, nespravedlivý?!!!

jak sis to jen mohl dovolit? tak tohle napravím, tohle srovnám, za tohle se ti pomstím!

je zde pocit, že jsi zlý, nespravedlivý, bezcitný, krutý, sobecký, drzý, odporný...

je zde kalkulace a vypočítavost na mé straně: nakolik a jak se ti můžu pomstít? jaké neblahé následky mi to může přinést?

a mohou zde být i pochyby: jsem skutečně zcela v právu já?!

je zde každopádně totální POLARIZACE: já na jedné straně, ty na druhé - ty zlý, ty jiný, ty cizí, hrozný, strašlivý, děsivý, nebezpečný..

ty, který bys radši neměl existovat: takto to může nenávist vidět

v té chvíli tě nevidím jako někoho, kdo je jako já

vidím tě jako masku čerta, masku satana

nevidím, že jsi stejný - můj strach tě zdémonizoval

cítím se v právu a chci udělat spravedlnosti za dost, chci ti to vrátit, oplatit, pomstít se, srovnat zase misky na spravedlnosti vah...

všechno se ve mně chvěje, všechno běsní: jednoduše zuřím, běsním...

a co teď? vždyť nejsem při smyslech, sám šílím...

chce to klid, sednout, lehnout, zavřít oči...

v konfliktu vzniká představa a iluze ZLA: zla, kterým jsi údajně ty

několik takových nepřátelských "ty" jsem pak poznal blíže: a zjistil, že nejsou zlí, jsou stejní jako já...a báli se stejně jako já...nikdo není jiný než já...i ty jsi takový, to vím...jen na to v afektu zapomínám....

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!