sobota 28. listopadu 2015

jak měřit stupeň osvícení?

jak měřit stupeň osvícení?

půjde o míru útlumu default network (neurální síť, funkční systém skládající se ze subsystémů) mozku a jazykových oblastí mozku, zejména různých jazykových oblastí levé hemisféry, a stupeň aktivace s default network antikorelující sítě přímé vnější smyslové pozornosti, zčásti už měřitelné nyní, později více

půjde o měření přesunu dominance z levé do pravé hemisféry

dále zde budou kritéria analyzující obsah výpovědi osvícených, jejich mimiku, řeč těla, mikrovýrazy obličeje odhalující jejich emoce, tyto mikrovýrazy nejdou skrýt (dalajlámu takto pozoroval, ale asi jen ne-laboratorně, zakladatel této metody Paul Ekman)...

osvícení je však dokonalost jistého typu, není to dokonalost univerzální, jedinci pak nejsou božští, ale zřejmě jsou zčásti či zcela osvobozeni od diktatury jazyka a myšlení

osvícení jsou dokonalí také v tom, že žijí v přítomnosti a dokonale ji svými smysly vnímají a plně ji prožívají...tím, že nejsou v zajetí myšlení, mohou mít neobvyklý až téměř dokonalý vhled do podstaty fungování myšlení a jazyka, jejich mechanismu, algoritmu, formy, struktury...

ale to neznamená, že prokoukli jazyk či myšlení zcela, že snad mají znalost lingvistů či filozofů jazyka o jazyku, mají jen určitý typ znalosti o jazyku, vhled do základního mechanismu, přirozenosti, podstaty fungování jazyka...mnoho dalšího toho o jazyku vůbec vědět nemusejí...

osvícený myslí asi mnohem méně, ale když si čte noviny, mluví s někým či potřebuje něco zařídit, tak myslí...ale redukuje se mu počet myšlenek - třeba podle Tolleho - např. o 80% nebo o 90%...

a také nemá kontinuální myšlení, spíše jen spontánní nápady, impulzy, reakce...

Podle Tolleho to nefunguje tak, že by osvícený nebyl schopen myslet, spíše je - na rozdíl od nás - schopen nemyslet...Pak může myslet kreativněji, zapojuje totiž u neosvícených jazykem potlačené nejazykové vědomí pravé mozkové hemisféry, které je objektivnější, nestrannější, holističtější, tedy vnímá celostně, zároveň zaměřené na pravdivé vnímání detailů, vnímání prostoru, prostorových vztahů, prostorové orientace...Není zde dominantní aktivita levé hemisféry, která si více vymýšlí (konfabulace), systematizuje, vnímá více lineárně a systematicky a sériově, takže záměrně přehlíží pravdivé detaily, které odporují jí vymyšlenému danému systému...Ale umí používat lépe i jazyk, protože u něj neprobíhá myšlení v jazyce v stereotypních konvenčních naučených řetězcích slov a vět, ale tím, že má vhled do podstaty a fungování jazyka a vidí rozsáhlé fráze, algoritmy a stereotypní opakující se struktury, může myslet originálněji, tedy podle Tolleho...UG si myslí, že se jen po osvícení naučíme novou sadu jazykových frází a slov, která je ale přece jenom realitě přiměřenější...I když jazykové poznání je podle UG vždy mylné, vždy založené na stereotypním opakování tradice, tradičních frází...Ale Tolle si myslí, že přesto vědec, který umí přestat myslet, může pak - z výše uvedených důvodů - myslet lépe, tvořivěji, nově, pravdivěji...Osvícený není svazovaný obvyklým řetězením slov a vět, takže může vymýšlet nová a realitě přiměřenější spojení slov a vět...Také tím, že realitu více vnímá beze slov a méně se zaměřuje na své ego (útlum jeho default network), může ji vidět čistěji, jasněji - a volit pak i přiměřenější slova k jejímu popisu...


není to tak, že by osvícený nemohl myslet: myslím, že neosvíceného napadne při řešení nějakého problému třeba 8 konvenčních myšlenek a osvíceného - když chce - 15 nekonvenčních myšlenek.....a tyto myšlenky budou navíc přiměřenější realitě, protože ji osvícený vnímá bez filtru konvenčních vět, slov a frází...a navíc tyto myšlenky nebudou deformované chtivostí, nenávistí a předsudky plynoucími z chtivosti a nenávisti jako u nás...osvícený myslí víc volně, nezávisle na ustálených myšlenkových vzorcích...a na základě dokonalé nejazykové pozornosti/vnímání reality...nejdále to zde v poznání reality i jejím následném konzistetním popisu dotáhl asi Jiddu Krishnamurti

Osvícený používá jazyk, ale ne neustále jako my. Není na něm závislý, může ho vypnout a přizvat ke slovu vědomí nejazykové pravé hemisféry, u nás obvykle potlačené právě jazykovou levou hemisférou. Navíc má vypnuté ego (default network), a více zapnutý systém přímé vnější smyslové pozornosti, který s default networkem (egem) antikoreluje: čím víc je zapnuté jedno, tím méně je zapnuté druhé...Používá však i jazykové oblasti, ale ne konvenčně, mechanicky, repetitivně/opakujícím se mechanickým způsobem jako my. Nám běhají v mysli slova a věty v naučených opakujících se sekvencích a pasážích, celých "odstavcích a kapitolách", pořád dokola (např. já jsem tak hrozný, svět za nic nestojí, to je taková nuda, já jsem tak hrozný, jsem hrozný proto, že jsem v dětství bil svou malou sestřičku,...)...Jazyk je dobrý sluha, ale špatný pán: díky jazyku člověk prosperuje nad zvířaty, ale také jako jediný mezi nimi zbytečně trpí...Navíc, my máme mysl unavenou neustálým "žvaněním mysli", osvícený ji má prázdnou, čistou, jasnou: má plno energie k novým nápadům, které pak vyjádří kreativně i v jazyce...

Bez debat však k poznání potřebujeme používat i jazyk: ale nově, ne mechanicky, a předtím musíme poznávat realitu nejazykově, nikoliv jen skrze konvenční jazykový filtr...A takto postupují právě osvícení, ale i velmi dobří - geniální - vědci...


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!