úterý 17. listopadu 2015

NESMYSLNOST BUDDHISMU: SITUACE, KDY ÚDAJNĚ NENÍ "JÁ" A SOUČASNĚ JE UTRPENÍ

NESMYSLNOST BUDDHISMU: SITUACE, KDY ÚDAJNĚ NENÍ "JÁ" A SOUČASNĚ JE UTRPENÍ

 utrpení možná je a současně možná není já, to je klidně možné...ale pak to nemá praktické důsledky: není potom nikdo, kdo by utrpení mohl odstraňovat a ani pro to není důvod, protože není nikdo, kdo by jím trpěl...byť toto utrpení samo existuje...

může docházet také k procesu interpretování bez já, ale opět, pokud není nikdo, kdo by trpěl, nevadí, že utrpení samo je...

samozřejmě, odmítání bolesti, nechtění bolesti, nechtění čehokoliv se může dít bez já...ale z této možnosti neplynou žádné důsledky, protože z ní nikdo nemůže profitovat, protože žádné já není: nechtění se děje samo a neosobně, ale jelikož je to jen např. opakující se neosobní stav a proces, který zanikne a bude nahrazen jiným a třeba po čase přijde jemu podobný, je to dokonale lhostejné...musí zde být trvalá podstata, subjekt, prožívající entita, která by z toho mohla profitovat, tedy nějaké já, aby to mělo praktické důsledky: praktické důsledky plynou pro nás jen z možnosti, kde existuje něco trvalého, které by mohlo mít nějaký profit z čehokoliv

tam, kde existují jen neosobní pomíjivé stavy, děje, jevy, procesy, tam není možné cokoliv dělat, měnit, rozhodovat - proto podle teorie rozhodování i podle každého pragmatismu/prakticismu z této možnosti neplynou žádné praktické důsledky a z tohoto pohledu je takováto možnost irelevantní

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!