pátek 13. listopadu 2015

EU, imigranti, PŘÍMÁ demokracie a solidarita

EU, imigranti, přímá demokracie a solidarita

jsem pro maximálně přímou demokracii, nikoliv pro vládu elit, nikoliv pro vládu intelektuálů, ani pro příliš "zastupitelskou" demokracii, kde se pod výrazem "zastupitel" míní "vládce"

tedy politik má být jen prodlouženou rukou svých voličů, má před volbami předložit podrobný volební program, který má po svém zvolení maximálně dodržovat

politik nemá být králem svých voličů: má dělat jen to, k čemu ho voliči delegovali

politik se nemá chovat k státnímu rozpočtu tak, jakoby šlo o jeho peníze: jsou to peníze jeho voličů, má je tedy použít podle jejich požadavků

pokud chtějí politikové dát např. hodně peněz do Afriky, mají se svých voličů zeptat, zda souhlasí s tím, že peníze půjdou tam, a ne třeba do kultury, ne např. do zlevnění divadelních vstupenek, zkvalitnění českého základního školství, zlepšení situace českých svobodných matek, zlepšení situace v mnoha chudých českých regionech (nezaměstnanost, vykořisťování v práci...)

nesdílím názor mnoha intelektuálů, že by se měli voliči vychovávat a tzv. "kultivovat": tím totiž intelektuálové myslí jenom to, že se z nich mají udělat kopie jich samotných

nesdílím názor mnoha médií, že lidé v západní Evropě mají lepší, kultivovanější, etičtější postoj např. k uprchlíkům než lidé ve střední či východní Evropě...Jde jen o dva odlišné postoje, vůbec není jasné, který z nich je lepší/správnější...

není jasné, proč by mělo být etičtější pomáhat cizím občanům než zlepšovat situaci domácích občanů...naopak se mi zdá, že skutečně etičtější je druhý postoj...

o důležitých věcech má být vždy referendum: zda přijímat či nepřijímat uprchlíky, zda poslechnout nařízení kvót z EU apod.

pamatuji, když nás lákali do EU: tvrdili, že se tím naše suverenita neohrozí...nyní se však zdá, že vzhledem k velikosti našeho státu jsme snadno přehlasovatelní a náš hlas je tedy bez významu...Přímá demokracie má cenu jen v rozměrech, kde naše komunita není "kapkou v moři": podporuji nikoliv odchod z EU, ale přechod na POLOVIČNÍ členství v ní...za současného stavu se totiž zdá, že jsme podřízeni diktátu z Bruselu a náš hlas je prakticky bezvýznamný...

k otázce imigrantů, pomoci Africe, charitě, solidaritě apod.: mělo by se zde respektovat mínění většiny, tedy mínění většiny daňových poplatníků...jednoduše o našich penězích mají rozhodnout ti, koho jsou, tedy my samotní

aby si to někdo nevyložil tak, že podporuji stanovisko "čím větší výdělek, tím větší hlasovací právo": vůbec ne, měl bych přesněji napsat: o penězích mají rozhodnout ti, z jejichž PRÁCE pocházejí...to, že jim práci někdo vy-kořistil, je na jiný článek

apely na charitu, solidaritu, altruismus, ne-sobectví, pomoc v nouzi: to není nutná a jediná a univerzální etika, ale jen jedna z mnoha...není tudíž vůbec nezbytné ji respektovat, pokud si většina občanů nebude přát být solidární s cizími, ale bude chtít solidaritu s vlastními občany...

nejsme a nemusíme být křesťané podporující všeobjímající lásku ke všem!

proklamace z Německa a dalších zemí západní Evropy o údajném sobectví východoevropanů je falešná: nejprve má být EU solidární k vlastním chudým zemím, což není, jak ukázala v létě na příkladu Řecka

- ale jsou zde i jiné příklady: německé firmy vykořisťují českou levnou pracovní sílu, dováží sem méně kvalitní výrobky a "edice" (za stejnou či vyšší cenu!) stejných značek

- až se zde budeme mít stejně dobře jako v Německu a Nizozemsku, až tedy tyto země budou solidární s námi, můžeme být pak solidární ve stejné míře jako ony

- a hlavně, až Němci a další země západní Evropy budou více solidární k Řecku, Bulharsku, Slovensku, Maďarsku a dalším chudším zemím EU, můžeme přemýšlet o solidaritě vůči občanům zemí mimo EU

- EU má být solidární zejména k vlastním zemím, a zde má opravdu co dohánět

- naopak pomáhá zemím mimo EU, což je - mírně řečeno - paradoxní...

- ale jsem - znovu opakuji - pro zcela přímou demokracii: pokud většina občanů bude požadovat to, abychom dali např. 90% ze státního rozpočtu pro Afriku, udělejme to...jenomže toto občané nepožadují, on se jich totiž nikdo ani neptá, místo toho jim média a intelektuálové říkají, co je údajně dobré a co je údajně zlé...a to je ten PROBLÉM...

- v mnohém proto sdílím názory prezidenta naší republiky...
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!