neděle 15. listopadu 2015

"Já" pokračuje...

"Já" pokračuje...

- důležitost bránice - ovlivňuje rytmus dechu...

- nevěřme svým slovům!

- "bolest mě dostihla, strach mě pohltil...": to vše jsou, jak říká kamarád Roman, jen slova...

- co nejvíc udržuje iluzi kontinuity Já? Věty s JÁ, a Já je v nich často jen implicitně ve formě koncovky slovesa, např. jdu tam...ještě musím tohle...udělal jsem už...ráno vstávám...

- někdy k sobě mluvím jako k druhé osobě: dělej, zkus to...snaž se!...apod.

- zásadní je pro nás "vnitřní hlas", což jsou zejména myšlené věty, někdy části vět, někdy jen slova...tato vnitřní řeč/vnitřní tichá mluva/vnitřní monolog/vnitřní dialog je extrémně mocný, definuje pro nás věci, vytváří jejich hodnotu, důležitost či nedůležitost, dobro a zlo, štěstí a neštěstí, pozitivní a negativní, plus a minus

- je deprese opravdu zlá? věta o ní to tvrdí...když se však na depresi podívám, uvidím mocný hmatový vjem v těle, vjem silný, aktivní, plný energie, plný vědomí a bdělosti...nic negativního!

- zdá se, že větám v hlavě obvykle automaticky věříme, důvěřujeme jim automaticky, přirozeně, slepě jako dítě, když mu řekneš, že děti nosí čáp...

- když si uvědomíme, že nám v hlavě pořád běhají myšlenky, můžeme k tomu cítit až odpor: můžeme se cítit jako "stroje na myšlení"...Ale to je zase jenom myšlenka...Skoro všechno je JEN MYŠLENKA. Navíc, myšlenky lze eliminovat: když zjistíme, že nejsou důležité, automaticky se jim přestáváme věnovat. Věnujeme se jen tomu, co považujeme za hlavní, důležité, pravdivé...Ostatní samo zmizí...

- depresivní myšlenky a krátkodobé depresivní pocity se vracejí třeba co pět minut, ale trvají fakt jen krátce - a mají v sobě motivační náboj založený na lži, říkají: TOTO JE DŮLEŽITÉ. CÍTÍM SE OPRAVDU ZLE. JE TO STRAŠNÉ. CÍTÍM SE TAKTO UŽ DLOUHO. BUDE TO TRVAT JEŠTĚ DLOUHO. JE TŘEBA S TÍM NĚCO DĚLAT. nic z toho není pravda...je to tak evolučně nastavené: má nás to motivovat a současně nemáme moc trpět - takže stačí, když věříme, že hodně trpíme, i když tomu tak není!!!

- podobně s touhou po sexu či jídle: touha lže, tvrdí nám, že objekt touhy je skvělý, že slast bude velká a dlouhá...je to lež, motivační lež...budeme se cítit skoro stejně jako teď...vlastně se pořád cítíme skoro stejně...jediný rozdíl je v tom, že se nám v hlavě občas vynoří spokojené či nespokojené sekvence slov...takže jen slova, i ty nespokojené či spokojené pocity se s nimi dostavují málo či dokonce vůbec...a nikdo nikdy netrpí nespokojenými slovy, jen nespokojenými POCITY...


Průdušky pálí, píchají, stahují se, roztahují. Když chceme něco třeba myslet, prudce se nadechneme, průdušky se nafouknou/roztáhnou, spontánně zadržujeme dech - až myšlenku domyslíme, vydechneme. Asi evolučně vzato z toho, že jsme se nadechovali, abychom řekli nějakou dlouhou větu (sadu zvuků)...

Plus myšlení je hodně aktivací na hlasivkách - chvění na hlasivkách + někdy aktivací v ušních bubíncích + hmatové vjemy v dutině ústní...Plus je zde důležitá bránice, která opět podléhá rytmu dechu

na těch hlasivkách jakoby věta začíná a tam je hodně hmatově cítit...nejen věta vyslovená, ale i pouhá myšlenka

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!