neděle 8. listopadu 2015

VĚDOMÍ PRAVÉ HEMISFÉRY

VĚDOMÍ PRAVÉ HEMISFÉRY

vřele doporučuji (navolte si české titulky):

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight#t-304436

levá hemisféra - sériová, metodická, lineární, zájem o minulost a budoucnost, kategorizace, organizace, systematizace, JAZYK, logika,

pravá hemisféra - paralelní zpracování dat, zájem o přítomnost, o smyslovost, přítomné vnímání, učí se z pohybů našeho těla (!),

- nejdůležitější jí přijde, že "tichý hlas" levé hemisféry, tedy jazyk říká větu JÁ JSEM - která z nás činí oddělené individuum, vyčleňuje hranici mezi tělem a světem....

- její levá hemisféra byla zasažena mozkovou mrtvicí, takže ztratila svou dominanci, a ona popisuje:

- mluví o překmitu vnímání: už se nevnímala normálně, jak cvičí na přístroji jakoby zevnitř těla, z pozice první osoby, plně vtělená, ale viděla se jakoby z nadhledu, říkala si: to jsem to ale divný tvor, mé ruce jsou takové primitivní pařáty apod.

- měla problém určit HRANICE SVÉHO TĚLA, vnímala jenom energii, proud energie

- najednou se jí zcela zastavilo myšlení, myšlenky, jazyk, slova a věty z levé hemisféry

- a přišlo úplné TICHO

- a najednou cítila neuvěřitelnou velkolepost ENERGIE všeho

- ztratila hranice svého těla, takže se cítila v jednotě, obrovská, rozpínající se - neidentifikovala hranice svého těla v (zrakovém) prostoru

- zmizel všechen stres, problémy, byl jen pokoj a klid a EUFORIE

- vnímá to jako dvě reality, ale myslím, že jsou to dva pohledy na stejnou realitu: Nágádržuna říká, že samsára a nirvána mají stejné hranice, ba myslím, že je to totéž, jen viděno jinak

- máme v sobě dvě mysli, dvě vědomí, dva způsoby poznání, dvě "osobnosti": a já jsem proto je INTEGROVAT, spojit filozofii s mystikou, jazyk s intuicí


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!